Raamat “Hirm ettevõtluse ees”

Kas teadsid, et üle 50% eestlastest unistab ettevõtlusest,
kuid alla 10% hakkab ettevõtjaks?

Praktiline ettevõtlusraamat “Hirm ettevõtluse ees” sisaldab terviklikku ülevaadet ja praktilisi harjutusi ettevõtlushirmude mõistmiseks ning nendega tegelemiseks.

Praktiline ettevõtlusraamat!

Raamat sisaldab ülevaadet ja harjutusi järgmiste hirmudega tegelemiseks:

 • Hirm ebaõnnestumise ees;
 • Hirm edu ees;
 • Hirm olla ebapiisav;
 • Hirm tagasilükkamise ees;
 • Hirm millestki ilma jääda;
 • Hirm muutuste ja vastutuse ees;
 • Hirm läbipõlemise ees.

Raamatu sisu toetub koolitaja Sirle Truuts pikaajalisele ettevõtluskoolitaja kogemusele ja läbiviidud küsitlusele oktoober 2022.a.

ettevõtlushirmud, takistused ettevõtluses

Kellele sobib raamat lugemiseks?

Raamatu sisu toetub ettevõtluspsühholoogiale, mis sisaldab lisaks hirmudele ülevaadet ettevõtlust mõjutavatest psühholoogilistest mõjutajatest, nagu:

 • Motivatsioon;
 • Tahe;
 • Inimeste vajadused (nt turvatunde loomine, saavutusvajadus jt);
 • Negatiivne ja positiivne perfektsionist
 • Uskumused;
 • Eneseväärtustamine;
 • Kriitika;
 • Kontrollivajadus.

Ja palju muud!

Seega sobib raamat lugemiseks kõigile inimpsühholoogiast huvitatud inimestele (sh ettevõtjatele).

MIKS raamat "Hirm ettevõtluse ees" sündis?

Sirle Truuts

Sirle Truuts – autor, koolitaja ja mentor

Aastate jooksul on mul koolitaja ja mentorina olnud au olla tunnistajaks paljude ettevõtlusunistuste täitumisele.

Kuid sõltumata koolituse sisukusest või koostatud äriplaani põhjalikkusest on olnud ka neid, kes ei ole ettevõtluseni jõudnud. 

Ma soovisin leida vastust küsimustele “MIKS üle 50% eestlastest unistab ettevõtlusest, kuid alla 10% hakkab ettevõtjaks?”

Vastuste saamiseks tegin oktoobris 2022.a. ettevõtluse takistuse teemal küsitluse. Küsitluses osales 134 inimest, kellest 56% olid ettevõtjad ja 44% mitteettevõtjad. Peamiste taksitustena tajusid vastajad:

 • 58% erinevad hirmud;
 • 52% perfektsionism;
 • 52% raha;
 • 49% aja puudus;
 • 48% julguse puudus turunduse ja müügi tegemiseks.

Alla 40% vastajatest nägid peamiste takistustena väheseid teadmisi turundusest (38%), samuti ideede (sh äriidee) (34%), motivatsiooni (32%), ettevõtjate võrgustiku (30%) ja ettevõtlusalaste teadmiste puudumist (28%) ning nimetati ära ka bürokraatia (25%) ja perekondlikud põhjused (20%).

Küsitluse tulemustest selgus,
et peamised takistused ettevõtlusega tegelemisel on pigem psühholoogilised!

OSTA PABERRAAMAT

OSTA E-RAAMAT (EPUB)

Mida raamat "Hirm ettevõtluse ees" sisaldab?

Raamatu “Hirm ettevõtluse ees” sisu toetub järgmistele allikatele:

 • Pikaajaline kogemus ettevõtjate nõustamisel ja koolitamisel (13+ aastat);
 • Küsitlus 134 inimese seas ettevõtluse peamiste takistuste ja hirmude teemal;
 • Ca 30 teadusartiklit ettevõtluspsühholoogia ja hirmude teemal.

Raamatu sisu:

 • Ettevõtluse ja hirmude tutvustus psühholoogilisest vaatenurgast;
 • 6 peamise ettevõtlushirmu – ebaõnnestumise, ebapiisavuse, tagasilükkamise, ilma jäämise, muutuste, vastutuse ja läbipõlemise  põhalik tutvustus koos praktiliste näidetega nii autori enda kui ka klientide kogemuslugudest;
 •  37 praktilist harjutust hirmudega tegelemiseks.

Mõtteid, peale raamatu "Hirm ettevõtluse ees" lugemist

Mulle meeldib Sirle praktiline ja oma kogemusel põhinev lähenemine ettevõtlusega kaasnevatele hirmudele, mis toob igal leheküljel kaasa äratundmisi."Hirm ettevõtluse ees" aitab sul ennast põhjalikult analüüsida, et leida üles kõik vabandusteks maskeerunud hirmud, mis võivad sulle ettevõtluse alustamisel kaikaid kodarasse loopida. Raamatust leiad ka lihtsad ning praktilised tööriistad, mida saad oma hirmude juhtimiseks kohe appi võtta.
Katrin Alujev
Koolitaja, terapeut ja kirjutaja