Privaatsustingimused

Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Ettevõtluskoolitused OÜ (ettevõtlus- ja infoportaali www.hakkanettevotjaks.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe www.hakkanettevotjaks.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Ettevõtluskoolitused OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nnagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1.Isikuandmete vastutav töötaja

Ettevõtluskoolitused OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Sirle Truuts. Kontakt tel. +372 52 77 045 või e-mail info@tarkettevotja.ee. Detailsed kontaktandmed SIIT.

Ettevõtluskoolitused OÜ-l on õigus edastada maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2. Kelle isikuandmeid Enesearengu Koolitused OÜ töötleb?

Ettevõtluskoolitused OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Ettevõtluskoolitused OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3.Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Ettevõtluskoolitused OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumis kohta, kodulehe www.hakkanettevotjaks.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemie ja avamise kohta.

Ettevõtluskoolitused OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi loomine ja haldamine;
 • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakumine;
 • Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
 • Käesoleva ettevõtlusportaali haldamine ja arendamine;
 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
 • Koolitustoast tulenevate nõuete täitmine (tunnistused, tõendid).

4. Ettevõtluskoolitused OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

 • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
 • Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood või sünniaeg;
 • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
 • Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
 • Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Ettevõtluskoolitused OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

 • Eesti Töötukassa klientide andmed Töötukassa konsultantidele;
 • Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riigikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

Ettevõtluskoolitused OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 25.05.2018.a.